תורים טלפונים

במרפאתנו עדיפות לקביעת תורים פיזיים במרפאה, במידה ויש צורך בתור טלפוני ניתן לפנות למזכירות המרפאה והן ינסו לסייע 

במרפאתנו עדיפות לקביעת תורים פיזיים במרפאה, במידה ויש צורך בתור טלפוני ניתן לפנות למזכירות המרפאה והן ינסו לסייע