פרוצדורות

מטופלי מכבי לידיעתכם, במרפאתנו מתבצעות פרוצדורות הסרת נגעים וביופסיות. לפרטים נוספים פנו למזכירות

מטופלי מכבי לידיעתכם, במרפאתנו מתבצעות פרוצדורות הסרת נגעים וביופסיות. לפרטים נוספים פנו למזכירות