מטופלי מכבי – ניתן לקבוע תור לבדיקת קרדיולוג ואקו לב בימי רביעי במרפאתנו

מטופלי מכבי – ניתן לקבוע תור לבדיקת קרדיולוג ובדיקת אקו לב בימי רביעי במרפאתנו

מטופלי מכבי – ניתן לקבוע תור לבדיקת קרדיולוג ובדיקת אקו לב בימי רביעי במרפאתנו