יפה העדרות

בתאריכים 31.3 ו 2.4 לא יתבצעו בדיקות מעבדה במרפאה ולא יהיו שירותי אחיות

בתאריכים 31.3 ו 2.4 לא יתבצעו בדיקות מעבדה במרפאה ולא יהיו שירותי אחיות